Vad är spegeleffekten av feng shui?

2023-11-20 16:51:13Vad är speglar effekten av feng shui?


Varje familj har en spegel, vilket är ett oumbärligt föremål i vårt dagliga liv. Enkelt uttryckt kan det användas för att organisera utseendet, och mer vanligt kan det också användas för att förbättra hemstilen, sätta igång atmosfären i hemmet och så vidare. Utöver dessa accepteras speglars roll i hemmets feng shui alltmer av fler människor. Det anses allmänt att placeringen av speglar direkt påverkar husägares karriär, ekonomiska förmögenhet, äktenskap och till och med hälsa. Anledningen till detta är att speglar har nio feng shui-funktioner. Så vilka funktioner har speglar?Speglars nio Feng Shui-funktioner


1、 Speglar har feng shui-funktionen att introducera energi. Till exempel, när ett rum saknar ljus, kan en spegel användas för att introducera ljusenergi och öka ljusstyrkan i rummet. Det är dock viktigt att undvika att placera speglar utomhus och direkt reflektera solljus inomhus.2、 Speglar har feng shui-funktionen att förstärka energi. Att placera större speglar i ett visst område eller att placera ett stort antal speglar kan ge människor en känsla av rumslig förstärkning. Till exempel, när förhållandet mellan längd och bredd i hallen är obalanserat och hallen verkar för smal, kan speglar av lämplig storlek placeras på hallens långsida för att förstärka energin i bredden, för att kompensera för obalans mellan längd och bredd i hallen, vilket resulterar i obalans mellan yin och yang.3、 Speglar har feng shui-funktionen att regenerera energi. Som bekant är dörrar i feng shui relativt ofördelaktiga, med fokus på skvaller och skvaller. Faktum är att feng shui-effekten av speglar på dörrar är densamma, speciellt när höjden på spegeln är mer än hälften av dörrens höjd, är det likvärdigt med att använda en spegel för att skapa en dörr som är motsatsen till en riktig dörr. livsdörr.4、 Speglar har feng shui-funktionen att visa energi. Energivisningsfunktionen hos en spegel manifesteras huvudsakligen av feng shui-funktionen. Om vi ​​placerar gynnsam energi framför spegeln, kommer det att ge oss ytterligare en gynnsam energivisning; Om vi ​​placerar dekadent energi framför spegeln kommer den också att visa oss en annan dekadent energi. Därför kan vi använda feng shui-funktionen hos speglar för att effektivt söka lycka och undvika otur i feng shui-reglering.5、 Speglar har feng shui-funktionen att omvandla energi. Enligt teorin om vänster Qinglong, höger Baihu, främre Zhuque och bakre Xuanwu i feng shui behöver vi ett stöd bakom våra säten för att känna oss trygga och trygga. Vad är att ha ett stöd? Det vill säga lutad mot en solid vägg. Men om det ursprungligen fanns en solid vägg bakom våra säten som stöd, men en spegel installerades på den solida väggen, så försvagar denna spegel den solida väggens stödfunktion och blir istället virtuell.6、 Speglar har feng shui-funktionen att fylla på med energi. Det allmänna femelementets attribut för en spegel är guld. För det första använde de gamla koppar som spegel. Koppar är som bekant ett metallmaterial, så en spegels spegel ligger bredvid guld; Den andra är den nuvarande kvicksilverspegeln, som också är gjord av metall. Därför har speglar en kompletterande effekt på dem som tycker om de fem guldelementen. Dessutom påminner Ark Book of Changes vänligt alla att den bruna spegeln representerar de fem elementen jord och metall, medan den blå spegeln representerar de fem elementen guld och vatten. Du kan välja den spegel som passar dig enligt de fem delarna av ditt födelsedatum.7、 Speglar har feng shui-funktionen av virtuell energi. Varför betonar feng shui upprepade gånger att speglar inte ska placeras vända mot sängen? Eftersom sovrummet är den mest avskilda platsen i våra liv, och sängen är den mest privata delen av sovrummet. Enligt feng shui-teorin är dessa platser inte tillgängliga för utomstående. Men på grund av feng shui-funktionen av virtuell energi i spegeln, när vi rör oss i sovrummet, kommer spegeln också att virtuella energin från en persons skugga, vilket är ett tecken på att "utomstående kommer in", vilket tydligt motsäger feng shui teorin om att "utomstående inte kommer in".


Sängen kan inte vara vänd mot mirror.jpeg


8、 Speglar har feng shui-funktionen att reflektera energi. Feng shui-funktionen för att reflektera energi från speglar används främst för att lösa upp utomhusformer och demoner. När det till exempel finns ett skarpt hörn som vetter mot vårt hus utomhus, bildar det en skarp hörnondska, som främst orsakas av skurkar, rätt och fel, skador, blodljus etc. Enligt feng shui-principen behöver vi bara installera en spegel mot detta skarpa hörn och använd utseendet av ett skarpt hörn i spegeln för att balansera den onda energin som bildas av det skarpa hörnet som vetter mot vårt hus utanför rummet, vilket kan lösa upp det skarpa hörnets ondska. Men det beror också på att speglar främst används för att rikta in sig på de onda andarna som kommer direkt, vilket reflekterar den onda energin för att undvika att skadas av de onda andarna. Så det är inte lämpligt att installera speglar på vardera sidan av sovrummet. Om det finns en spegel för jämförelse är det ogynnsamt. Förutom att det påverkar hälsan och äktenskapliga relationer kan det även påverka ekonomisk tur, avkommor etc. Speciellt i sänggaveln ska en spegel inte hängas. Eftersom den här spegeln är som en själsfångande spegel, kan den göra människorna i rummet känslomässigt oroliga. Om du vill installera en spegel i sovrummet är det bäst att installera den på en mer dold plats.9、 Speglar har feng shui-funktionen att förstöra energi. När inomhusspegeln är skadad, ofullständig, suddig etc. rekommenderas att byta ut den omedelbart. Annars kommer det att ge lite negativ energiinformation till huset, vilket kommer att påverka husägarens livsöde.Var ska jag sätta spegeln?


Det finns många feng shui tabun för placera speglar i hemmen. Rätt placerade speglar kan skapa bra feng shui i hemmet och ge lycka till familjen. Felaktigt placerade speglar kan ge dålig feng shui. Var är det bästa stället att placera speglar? När det gäller feng shui finns det tre huvudområden:


1. Placera spegeln på en plats som reflekterar en tilltalande bild och tillför bra energi till hemmet.


2. Speglar kan placeras på en relativt mörk plats hemma, vilket kan öka ljusstyrkan och osynligt eliminera dålig energi och yin qi.


3. Enligt kinesiska feng shui-mästare är matsalen känd som en familjeskatt, så en spegel bör hängas. Att placera speglar i matsalen kan förbättra förmågan att samla skatter, öka familjens välstånd och är den plats där speglar kan utöva sin kraft mest. Om det inte finns någon dedikerad matsal hemma kan området där matbordet står ses som en skattkammare. Att placera matbordet nära fönstret, särskilt i ett starkt upplyst område, kan också ge rikedom.Hur man sätter en spegel i feng shui är utsökt?


Vilka är Feng Shui-tipsen för att placera speglar i hemmen? Detta tros vara en fråga som många husägare är förbryllade över, men ur perspektivet av feng shui för hem finns det många feng shui-överväganden om hur man placerar speglar:


1. Undvik att placera för många speglar, eftersom överdrivet ljusutsläpp kan orsaka energiavbrott. Speglar bör inte placeras plant eller lutas för att hänga, vilket får energi att studsa slumpmässigt och orsaka störningar och oro i livet.


2. Väggen mot porten är inte lämplig för upphängning av speglar. En spegel mot ytterdörren kan leda till energibrist i hemmet, vilket gör det svårt att förbättra sin tur.


3. Häng inte två speglar mitt emot varandra, eftersom det bara gör att ljuset studsar tillbaka mot den motsatta spegeln, och det kommer inte att vara till hjälp för energikoordinering och aggregation i hemmet.


4. Undvik att placera speglar i sovrummet. Om det är nödvändigt att placera den bör det också undvikas att placera den på en plats som reflekteras från sängen, annars kan sömnen bli instabil.


5. Speglar bör inte placeras i köket, eftersom det kan orsaka vatten- och brandobalans och orsaka katastrof.


6. Det är inte lämpligt att ha en spegel i badrummet, annars kommer det att orsaka en ström av smuts, ställa till problem och ställa till mycket problem.Användningen av speglar i folkkulturen


Det sägs att det finns en sed i England att trasiga speglar måste plockas upp och kastas i floden. De tror att spegeln de har sett för mycket har sin egen själ, och om spegeln går sönder kommer det att ge mycket otur. Lösningen är att samla ihop fragment och kasta dem i floden tillsammans, så att oturen sköljs bort av floden.


Denna sed liknar många innehåll i kinesiska folkliga seder, men det har visat sig att speglar är vanligare i kinesiska seder, eftersom speglar aldrig har varit en enkel sak i traditionell kinesisk kultur och har olika konstiga användningsområden.Apokalyptisk spegel


Tror du att det är taoistiskt bruk att hänga en spegel på en dörr som folk ofta ser? Tror du att det användes på grund av betoningen på feng shui i Förändringarnas bok? Tror du att det beror på att du inte kan köpa skvallerspeglar och använda enkla speglar? Nej! Här används speglar för att lysa upp demoner och avvärja onda andar! Efter att demonerna och demonerna blivit aktiva kan dörrguden också blockera dem utanför dörren. Att hänga speglar på överliggaren är därför en vanlig praxis i folkliga seder för att avvärja onda andar. Om en spegel sätts upp mittemot en grannes dörr, betyder det att den motsatta dörren betraktas som en källa till ond energi, vilket förhindrar det! Det är förstås svårt för de två familjerna att komma bra överens med varandra på det här sättet.


Användes spegeln för att titta på sig själv först? Faktiskt inte. Speglar användes ursprungligen av trollkarlar från olika stammar under fiske- och jaktperioden. Speglar användes för att lysa upp och kontrollera demoner! På den tiden utövade trollkarlar animism, vilket var den mest primitiva tron.


Den senare derivatan av Eight Trigrams Mirror är en kombination av feng shui-mästare och exorcismeffekten av de åtta trigrammen. När du väljer Eight Trigrams Mirror, välj baserat på dess syfte. Den konvexa spegeln undertrycker ondskan och förvandlar huset, medan den konkava spegeln absorberar rikedom och fördelar.


Det sägs att Tai Chi Eight Trigrams Mirror kan vrida universum och reglera feng shui. Det är bäst att välja rent kopparmaterial, eftersom det också finns påståenden om att kopparvaror kan avvärja onda andar.


Genomlysning


Den lame taoisten i Dream of the Red Chamber gav Jia Rui "Fengyue Baojian"-spegeln, som specialiserat sig på att behandla orättvisa handlingar. Den här historien är ganska tydlig för alla. Låt mig lägga till ytterligare en magisk spegel: Qin Mirror.


Den används i kejsar Qin Shi Huangs kejsarpalats, som kan återspegla en persons fem organ och sex inre organ och särskilja det onda och rättfärdiga i det mänskliga hjärtat. Jin Gehongs "Miscellaneous Records of the Western Capital" Volym 3: "När kejsar Gaozu först gick in i Xianyang Palace och Zhou Xingku Mansion, fanns det en fyrkantig spegel med en bredd på fyra fot och en höjd av fem fot och nio tum.


Det finns ett ljus på ytan, och när människor kommer direkt för att lysa på det, ses skuggor bakåt; När du rör ditt hjärta med händerna kommer du att se de fem inre organen i tarmarna och magen, som helt saknar energi; Om en person har en sjukdom, som täcker sitt hjärta och reflekterar över det, kommer de att veta var sjukdomen ligger. Om en kvinna har onda avsikter kommer hennes hjärta att öppna sig. Kejsar Qin Shi Huang brukade ofta belysa palatsfolk, medan de som hade ett nervöst hjärta skulle dödas Qin Jing, även känd som Qin Jian. Det verkar som om ordet "jian" är speglars grundläggande färdighet, eftersom speglars reflektionsprincip har gett människor många förväntningar på speglar.


Det finns fortfarande applikationer som kan ses på vissa ställen nu, och på några gamla sängar med historia kan man se en spegel inbäddad i mitten. Denna spegel används inte bara för att avvärja onda andar, utan har också förväntningar på att behandla sjukdomar.


De inbäddade speglarna är inte stora, och vissa speglar kan också ha meningsfulla och vackra gudomliga bestar, blommor och skrivna välsignelser, som gynnsamma ord som goda blommor, fullmåne, livslängd, rikedom och ära.


Varför sägs det att speglar har terapeutiska linser? För inom traditionell kinesisk medicin, som användes flitigt tidigare, har det alltid funnits ett talesätt som säger att ondska är orsaken till sjukdomen.Välsignelse spegel


Oavsett om det handlar om att flytta till ett nytt hus, fira födelsedag, gifta sig, begrava eller till och med några statliga fester, kan vi lätt se användningen av speglar som en ritual. Dessa speglar kommer att skrivas med välsignande ord och signaturer. I allmänhet hängs dessa speglar på hallen. Människor tror att hallen representerar en familjs lycka, och det finns speglar för att avvärja onda andar, undertrycka hus och be om välsignelser. Detta kommer att säkerställa familjens välstånd och glädje av lycka för framtida generationer.


När det gäller bröllopsetikett är speglar också viktiga. I folkliga seder är speglar inbäddade i sminkbordet, eller en spegel placeras på sminkbordet och placeras i bröllopsrummet. Syftet är också att avvärja onda andar i huset, och att få bruden att klä ut sig och bete sig ordentligt.


Tidigare hängdes sådana speglar mestadels på de platser där tjänstemän brukade ta emot och arbeta i olika regioner. Därför finns det ett talesätt bland folket att en tydlig spegel hänger högt och lånar hoppet om att tjänstemän kan förstå sanningen som en spegel och göra rimliga och korrekta bedömningar.Skyddsglasögon


Är vanan att bära en spegel när man går ut bara för skönhetens skull? Det kan verkligen ge bekvämlighet för människors utklädning, men i början var det inte sagt så. Den tidigaste teorin var att speglar användes för att avvärja onda andar. Det sägs att när demoner ser sig själva i spegeln kommer de att vara rädda och inte skada andra.


I vissa län nära Haizhou-distriktet i Lianyungang finns det fortfarande brudar som bär en spegel i famnen under sin bröllopsresa. Spegelns framsida börjar vända sig mot bruden själv, och när det gäller att se av och ta emot bruden är det vanligt att bruden "vänder på spegeln".


Denna spegel kallades förr en bärspegel, som främst användes för att avvärja onda andar och säkerställa brudens säkra resa och smidiga äktenskap. På andra utsökta platser, även om spegeln inte är placerad på bruden, är den en väsentlig del av hemgiften.


Nuförtiden sätter många föräldrar fortfarande speglar i sin dotters tillhörigheter, medan män i princip har övergett denna praxis. Skyddsglasögonen på soldaternas rustningar under den kalla vapenåldern anses vara den mest kända formen av skyddskläder.


HHG är en professionell glas tillverkare och leverantör av glaslösning inkluderar utbud av härdat glaslaminerat glastexturerat glas och etsat glas. Med mer än 20 års utveckling finns det två tillverkningslinjer av mönsterglas, två linjer av flottörglas och en linje av restaureringsglas. våra produkter 80% skickas till utlandet, alla våra glasprodukter är strikt kvalitetskontroll och försiktigt förpackade i starkt träfall, se till att du får den bästa glassäkerheten i tid.

Mer detaljer: www.hhglass.com